אלון פדן - איש ישן

"איש ישן" is a musical release by אלון פדן on 10 Mar, 2021. The content of the music is known to be non-xplicit and it contains a total of 11 song(s). You may check reviews for "איש ישן" in the review section below or view more songs and albums from אלון פדן by clicking the name.

איש ישן

אלון פדן

  • Genre: Indie Pop
  • Music Official Release Date: 2021-03-10
  • Explicitness: notExplicit
  • Number Of Tracks: 11

  • ℗ 2021 Alon Padan under exclusive license to Kame'a - Independent Music Group
אלון פדן - איש ישן

Tracks

NO Preview Title Artist Time
1 עצום עיניים אלון פדן 0:51
2 העולם יתמסר לך אלון פדן 3:31
3 שק מלט אלון פדן 4:27
4 לא יוצא אלון פדן 3:48
5 דף ריק אלון פדן 1:30
6 יוצא אלון פדן 3:05
7 צועד או לא צועד אלון פדן 3:58
8 יכול להאמין אלון פדן 3:10
9 כל מה שעשית אלון פדן 2:39
10 מחכה אלון פדן 3:25
11 אסון אחד קטן אלון פדן 2:11

Reviews

No Review Found!!

Albums & Songs From אלון פדן

אלון פדן Albums אלון פדן Songs

Stream / Download / Buy

NB: All the links below work well on PCs or Mac computers but Tidal, Spotify and Deezer will only work on mobile phones if you have signed up or have the required app installed...